Vliegen aan banden 
Over mij
 
Mijn naam is Paul van der Maesen de Sombreff (Twitter: @MaesenPaul). Ik ben geboren in 1951. Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik was in mijn werkzame leven psycholoog op het gebied van personeelsbeleid. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van vragenlijsten, tests, assessment-methoden, enquêtes, trainingsmethoden. Ik heb veel ervaring met methoden van empirisch onderzoek, statistisch en psychometrisch onderzoek en beoordelingsmethoden. Ik werkte bij overheid, bij particuliere adviesbureaus, aan een universiteit en vanuit mijn eigen adviesbureau. Ik promoveerde aan de RU Groningen op een onderwerp uit de personeelspsychologie. 
 
Deze website heb ik gemaakt vanuit mijn bezorgdheid over de toekomst van onze planeet. Vanaf mijn jeugd, in de jaren 60 van de vorige eeuw, heb ik me druk gemaakt over de negatieve invloed van de mens op de ons omringende natuur; het in beslag nemen van de natuur als gevolg van de aanleg van wegen, huizen en gebouwen voor steeds meer mensen met steeds grotere eisen, het aantasten van de natuur door de uitstoot van afvalstoffen in vaste, vloeibare of gasvorm en door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het onttakelen en verdwijnen van het landschap met onze Nederlandse vogels waarvan ik vooral veel houd zie ik, als zovelen met mij, als een groot verlies waaraan maar geen eind komt. Ik vrees dat we onze kleinkinderen in grote problemen gaan brengen als we onze strategie volhouden om steeds maar te blijven groeien en consumeren.
 
De luchtvaart heeft een speciale status als het gaat om vernietiging van de aarde. Dat komt omdat vliegen buitengewoon schadelijk is voor het klimaat en de gezondheid van mensen en vanwege het gevaar dat het vliegen zich nog ongebreideld gaat uitbreiden. Wat me steekt is dat mensen die niet vliegen en dus minder vervuilen daarvoor worden gestraft omdat ze wel meebetalen om anderen goedkoop te laten vliegen en vervuilen. In ons land zie ik bij het huidig kabinet nu nog steeds een gebrek aan besef dat het de verkeerde kant opgaat en een onwil om op eigen initiatief onpopulaire maatregelen te nemen.