Vliegen aan banden 
Korte samenvatting
            PAS voor de luchtvaart!
            PAS staat voor:
              * Prijsverhoging : wie vliegt, vervuilt en betaalt meer
              * Alternatief : investeren in goedkope en snelle treinen van en naar Nederland
              * Sociaal rechtvaardig wie niet vliegt, dus niet vervuilt, kan zich laten belonen
 
Er zijn signalen te over dat de groei van het vliegen zal doorgaan, maar dat die groei een recept is voor het verdrogen van de aarde en voor wat daar nog bij komt. Ook levert het vliegen lokaal veel schade op: gezondheidsschade door geluidsoverlast en fijnstof, verlies van levenskwaliteit door de instroom van toeristen.

Mondiaal of in Europa is geen goede oplossing in zicht. Daarom moet de Nederlandse overheid de moed en creativiteit hebben om zelf het vliegen te beperken.

Het vliegen wordt nu gestimuleerd met zeer ruime subsidiemaatregelen. De vervuiler wordt beloond, de niet-vliegende burger (goed voor de helft van de Nederlandse bevolking) moet boeten voor het vervuilende gedrag van de vliegende burger.
 
Politici denken vaak dat er bij de bevolking, met name bij het minder vermogende deel daarvan, geen draagvlak is voor het nemen van daadkrachtige maatregelen, omdat die de burgers hun vrijheid ontneemt en die de burgers geld zullen kosten. Vooral dat laatste klopt. Draagvlak verkrijgen vraagt ook om sociaal beleid de kosten moeten eerlijk verdeeld worden. 
 
Ik stel een aanpak voor die de groei van het vliegen beperkt en daarvoor een aantrekkelijk en duurzaam alternatief in de plaats stelt maar die ook als rechtvaardig wordt gezien. Deel een van de aanpak is om de vliegende, vervuilende, burger meer te laten betalen. Deel twee is een investeringsfonds te vormen voor alternatief duurzaam, goedkoop en snel vervoer. Deel drie is de niet-vliegende, niet-vervuilende burger te belonen. Het kan als vreemd en zelfs ongehoord overkomen dat de staat aan een burger iets schenkt in ruil voor het niet consumeren van een product of dienst. Het is naar mijn overtuiging niettemin een essentiële voorwaarde voor een succesvol klimaatbeleid.
 
De manier waarop ik deze aanpak wil uitvoeren is om elke burger elk jaar rechten te geven om over een bepaalde afstand in een vliegtuig vervuiling uit te stoten voor een bepaalde prijs. De niet-vlieger kan zijn rechten beschikbaar stellen aan burgers die verder willen vliegen dan hun eigen rechten toelaten. Een percentage (ik stel 20% voor) van de financiële opbrengst uit de verkoop gaat naar de niet-vlieger. De inkomsten uit aankoop van rechten door mensen die vliegen gaan in een overheidsfonds dat vooral wordt ingezet voor het realiseren van goedkoop, snel en duurzaam alternatief transport.  
 
Het systeem om aan burgers emissierechten toe te kennen, te laten kopen en verkopen (zonder te hoeven onderhandelen) en om gekochte rechten om te zetten in een digitaal voucher dat nodig is voor het maken van een vliegreis kan worden geautomatiseerd. Ook van luchtvaartmaatschappijen zal worden vereist dat ze hun geautomatiseerde ticket-sites enigszins aanpassen.
Aan voorwaarden dat het systeem gebruikersvriendelijk is, niet privacy-gevoelig is, niet tot fraude leidt en niet strijdig is met afspraken en wetten is mijns inziens te voldoen.
Voor zakelijk vliegen en vliegen van niet-Nederlanders naar en van Nederland zijn andere maatregelen nodig die ik ook schets.
 

Terug