Vliegen aan banden 
Klik hier om aan te passen

Kieswijzer luchtvaart verkiezingen Haarlemmermeer 2022

Rapport van standpunten politieke partijen over luchtvaart

Ik baseerde me op de informatie van partijen op hun websites. De peildatum was 21 februari. 
Het gaat om 14 partijen die hier vermeld staan.

FvD en BVNL hadden beiden geen luchtvaart\Schiphol hoofdstuk opgenomen in het verkiezingsprogramma. BVNL heeft aangegeven zich in de komende jaren te gaan verdiepen. Tot die tijd heb ik er geen vertrouwen in dat deze partijen de inwoners zullen beschermen tegen vlieghinder en uitstoot van Schiphol. Ze hebben daarom geen cijfer gekregen.

Deze kieswijzer kijkt enkel naar de standpunten in de actuele verkiezingsprogramma’s en houdt de partijen een spiegel voor. De letterlijke teksten zijn te vinden in bijgaand document.

Er wordt geen rekening gehouden met de standpunten of moties uit voorgaande jaren.
Een algemene trend die is ontstaan, is het verzet tegen nachtvluchten. Maar liefst 9 van de 14 partijen in de Haarlemmermeer wil hier een verbod op!
Verder heeft GroenLinks van alle partijen in de Haarlemmermeer (op het onderwerp Schiphol) het meest complete verkiezingsprogramma. Ook werkt deze partij achter de schermen veel samen met SchipholWatch en andere actiegroepen. Hoewel CU-SGP en PvdA op papier minder goed uit de verf komen weet ik dat ze zich vaak achter de mening van GroenLinks scharen wat Schiphol betreft. Voor beide partijen geldt helaas dat ze het onderwerp niet uitgebreid aankaarten in hun programma en dat vooral de PvdA in het verleden nog wel eens onverwachts de weg van de coalitie wilde volgen.

Rubrieken
De acht rubrieken om de standpunten van partijen te karakteriseren en met elkaar te vergelijken zijn net als in de landelijke verkiezingen van 2021:

a. Economie
. De nadruk die wordt gelegd op luchtvaart als banenmotor, factor voor vestiging van bedrijven etc. Het economisch belang is reden om groei van de luchtvaart voor te staan.
b. Groei. Het standpunt over groei van Schiphol.
c. Lelystad. Het standpunt over vestigen van luchthaven Lelystad voor vakantievluchten.
d. Bewoners. Zorg voor de noden van bewoners in de buurt van luchthavens in verband met geluidsoverlast en luchtvervuiling. Adaptief bouwen door betere isolatie is een argument dat samengaat met standpunt pro groei.
e. Prijsverhoging. Standpunt over verhogen van de prijs van tickets, kerosine, etc. 
f. Duurzaam vliegen. Standpunt over mogelijkheid dat luchtvaart duurzamer kan worden door biofuels, synthetische kerosine, schonere en stillere vliegtuigen, elektrisch vliegen etc. Berekeningen van experts laten zien dat de verduurzamingsplannen niet voldoende zijn om groei te rechtvaardigen. Ook experts zien geen mogelijkheid van duurzaam vliegen vóór 2050.
g. Duurzaam alternatief transport. Standpunt over duurzaam vervoer per trein als alternatief.
h. Klimaatverandering. Standpunt over de rol van luchtvaart in verband met CO2-uitstoot, in het kader van de klimaatopwarming en het Parijsakkoord van 2015. Dit wijst op een perspectief dat de grenzen van ons land overschrijdt.

Vergelijking van standpunten

a. Economie
HAP, GL, PvdA, EEN Haarlemmermeer en Gezond Haarlemmermeer benoemen niet het economisch belang van de luchthaven of noemen concrete stappen om de onbalans te herstellen.
De overige partijen vinden de luchthaven van economisch belang en willen dit zo houden, enkele van deze partijen geven toe dat dit niet in balans is maar komen niet met concrete oplossingen om dit te herstellen.

b. Groei
GL, D66, PvdA, CU-SGP, EEN Haarlemmermeer wensen krimp \ vermindering van het aantal vliegbewegingen.
De overige partijen willen de luchthaven op het niveau van 2018 houden waarbij Forza! en SRH zelfs spreken over groei als overlast niet meegroeit.

c. Lelystad
GL is tegen opening van Lelystad Airport.
VVD is voor opening van Lelystad Airport en dus verplaatsing van overlast.
De overige partijen spreken zich niet uit over Lelystad Airport of noemen de Noordzee als beter alternatief.

d. Bewoners
GL, D66, PvdA, CU-SGP noemen twee of meer oplossingen die direct overlast kunnen reduceren.
De overige partijen noemen 1 of zelfs geen oplossing die realistisch genoeg zijn om op korte termijn overlast reduceren.

e. Prijsverhoging
Gezond Haarlemmermeer wil btw en accijnsheffing op tickets en kerosine.
De overige partijen benoemen geen prijsverhogingen of heffingen op kerosine of tickets.

f. Duurzaam vliegen
VVD, Forza!, Blanco, CDA spreken over zaken als duurzamere luchtvaart en\of stillere vliegtuigen..
GL en HAP uiten vertrouwen in innovatie maar beseffen zich dat dit niet binnen redelijke termijn hinder zal reduceren en willen daarbij consequenties en handhaving bij niet halen van doelen.
De overige partijen hebben minder vertrouwen in duurzaam vliegen en/of benoemen dit niet.

g. Duurzaam alternatief transport
GL, D66, Gezond Haarlemmermeer, EEN Haarlemmermeer en HAP noemen de trein of andere moderne methoden van transport als alternatief voor korte vluchten.
De overige partijen noemen geen alternatieve reismethoden.

h. Klimaatverandering
GL, CU-SGP, EEN Haarlemmermeer en HAP brengen vliegen in verband met milieuproblematiek
VVD, Gezond Haarlemmermeer, Blanco, Forza! brengen vliegen niet in verband met klimaatverandering of milieuproblemen. Hoewel CDA benoemt dat inwoners zich zorgen maken om uitstoot van CO2 maar lijkt zelf geen standpunt in te nemen.

Eindrapport
 
In het eindrapport draaien we de standpunten om: welke partij wil de trend dat de luchtvaart steeds maar groeit tot stilstand brengen? De score loopt van 0 tot 100. 
Deze kieswijzer is gemaakt door Michiel van Parreeren, in samenwerking met Paul van der Maesen.