Vliegen aan banden 
(laatste update:  21-02-2022)
 
Inleiding 
                                       
De toename van het vliegverkeer in Nederland en daarbuiten is een groot probleem dat veel mensen, ook mij, zorgen baart.
 
Op deze website geef ik eerst een korte samenvatting  van het probleem en van de oplossing die ik voorstel.
  
Daarna schets ik meer in extenso het probleemMijn conclusie is dat groeien van de luchtvaart, om te beginnen in Nederland, niet kan en mag, ten bate van mensen die nu in ons land wonen en van de generaties die ons volgen.
 
Natuurlijk, vliegen is een goedkoop middel om in relatief weinig tijd bestemmingen te bereiken. Op andere manieren duurt het reizen lang en kost het veel geld. Vliegen brengt veel mensen naar mooie bestemmingen, ervaringen en nieuwe culturen en naar vrienden en familie. Al vliegend bereiken studenten en beroepsbeoefenaars in bedrijf en wetenschap bestemmingen over de hele wereld. Duizenden mensen zijn werkzaam in de luchtvaartbranche en hebben daar met recht veel plezier in en zijn er trots op.
Tegelijkertijd neemt de luchtvaart in Nederland en in de wereld een speciale plaats in als het gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen en het veroorzaken van schade aan de fysieke en psychische gezondheid van bewoners. Er wordt een sterke groei van het vliegverkeer verwacht. Technologische vernieuwing kan die groei niet bijhouden.
 
Andere mensen, uit de luchtvaartsector zelf en uit regeringspartijen in Nederland, delen die conclusie niet; de luchtvaart moet groeien. Ik laat de argumenten van de luchtvaartlobby de revue passeren. Op de argumenten van de lobbyisten is, zoals ik zal laten zien, veel aan te merken.
 
Ik ben sinds enkele jaren aan het broeden op ideeën over de oplossing (of eerder: een serie van deeloplossingen) van het probleem. Het plan dat ontstond heb ik aan veel personen en instanties voorgelegd. Dankzij hun feedback heb ik het plan bijgesteld, uitgewerkt en aangescherpt. Ik heb nog steeds de overtuiging dat het plan uitvoerbaar is en het gewenste effect zal hebben. 
 
Als u meteen de oplossing wilt bekijken kunt u natuurlijk oplossing aanklikken en de andere pagina's overslaan.
Ik denk dat een deel van de oplossing vertrouwd zal klinken: belasten van vervuiling door burgers die vliegen. Een ander deel zal lezers vreemd in de oren klinken: belonen van (Nederlandse) burgers die afzien van vliegen.
 
Volgende pagina op de website betreft de kritische noten  ten aanzien van (eerdere versies van) mijn voorstel. Ik hoop deze pagina aan te vullen als gevolg van berichten naar aanleiding van mijn website. Van kritiek kan het voorstel beter worden maar ook leiden tot de conclusie dat het voorstel onuitvoerbaar of onhaalbaar is. 
 
In Nieuws beschrijf ik nieuwe ontwikkelingen en mijn commentaar erop. 
 
In een aantal deelpagina's heb ik de standpunten van politieke partijen over luchtvaart een rapport gegeven, op drie tijdstippen: Kieswijzer Luchtvaart februari 2020 ,  Kieswijzer Luchtvaart oktober 2020  en Kieswijzer Luchtvaart januari 2021.
 
In februari 2022 zijn, in het kader van de gemeentelijke verkiezingen op maart 2022, kieswijzers samengesteld voor vier gemeenten op of nabij het vliegveld Schiphol. Auteurs: Michiel van Parreeren en Paul van der Maesen.
 
De personen en instanties die mij tot nu toe kritische feedback hebben gegeven op mijn voorstel in wording staan in "Met dank aan".
 
De referenties zijn veelal gegeven in de vorm van hyperlinks.
 
In de bijlagen  staan enkele berekeningen en uitwerkingen, met name van het effect van enkele duurzaamheidsplannen van KLM.
 
Wat informatie over mezelf en over de oorsprong van mijn interesse is te vinden in Over mij.
 
Graag nodig ik u uit om na het lezen op deze website uw bericht achter te laten.
 
Enkele andere bijdragen zijn te vinden op Trein versus vliegtuig , 1 miljoen niet doen, Boer doet leven  en David Van Reybrouck over Klimaatzaak België.
Paul van der Maesen
 
 
 Terug